Wetenschappelijk onderzoek

Inleiding

Elektromagnetische straling heeft allerlei effecten die zijn onderzocht in mensen, dieren en planten. Variërend van neurologische effecten zoals concentratieproblemen, slaapstoornissen. DNA beschadiging met een verhoogd risico op kanker. Effecten op de voortplanting zoals afname van sperma vitaliteit en verstoorde groei van het embryo. Effecten op het immuunsysteem zoals de aanmaak van witte bloedcellen en diverse enzymen. En effecten op het ecosysteem (op planten en dieren).
Deze effecten zijn afhankelijk van het soort straling (de frequentie) als ook de intensiteit (het vermogen) Er zijn effecten die al vrij snel optreden zoals de klontering van rode bloedlichaampjes en er zijn effecten die zich pas op de langere termijn voordoen zoals het ontstaan van tumoren.
Inmiddels zijn er meer dan tienduizend onderzoeken en 'peer reviewed' publicaties verschenen over blootstelling aan elektromagnetische velden. Uit een evaluatie door een groep wetenschappers uit Australië (de ORSAA) van 2266 onderzoeken bleek dat de meeste (68%) significante biologische effecten of effecten op de gezondheid aantonen.
Er zijn vele "reviews" verschenen waarin alle onderzoek op een bepaald gebied - bijvoorbeeld de kans op een hersentumor bij meerjarig gebruik van een GSM telefoon - met elkaar worden vergeleken. In deze metastudies worden de verschillende onderzoeken nogmaals kritisch bekeken en wordt de 'algehele significantie' van een effect bepaald. Van deze 'reviews' heb ik dankbaar gebruik gemaakt.

Indeling van wetenschappelijk onderzoek op deze website

1. Historie wetenschappelijk onderzoek 1950 - 2010
2. Overkoepelende reviews
3. Risico op kanker
3.1. DNA beschadiging door oxidatieve stress
3.2. Hersentumoren
4. Neurologische effecten
5. Epidemiologische studies (bevolkingonderzoek)
6. Voortplanting en vruchtbaarheid
7. Weefsel, Celmembranen, Hormonen
8. Planten, bacteriën, ecosysteem
9. Electro Hyper Sensitiviteit


2.1. Historie 1950 - 1980
Wetenschappelijke bevindingen staan niet "op zich", met name de mate waarin ze (publieke) aandacht krijgen of bekritiseerd worden. Dat sterk afhankelijk van de partijen die er al dan niet baat bij hebben. De vraag: "Hoeveel waarde hechten we eraan en moeten we er iets mee" speelde al vanaf het begin. Daarom eerst een historisch overzicht van wetenschappelijk onderzoek tussen 1950 en 1980. Lees Meer

2.2 Overkoepelende reviews
Hierin zal ik een aantal reviews onder de aandacht brengen waarin duizenden studies worden vergeleken en de schadelijkheid van straling wordt ingeschat. Hier vind U tevens een link naar documenten met een beschrijving 5000+ onderzoeken. Lees Meer

2.3. DNA beschadiging en tumoren
Veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen mobiele telefonie en een verhoogd risico op kanker. Er is zoveel materiaal dat ik me moest beperken en heb twee onderwerpen gekozen waarover veel publicaties bestaan met redelijk eenduidige conclusies. Lees meer
** 2.3.1. DNA beschadiging door oxidatieve stress (vrije radicalen).
** 2.3.2. De kans op hersentumoren
Lees Meer

2.4. Neurologische effecten
Ons zenuwstelsel (en hersenen) gebruikt elektriciteit om informatie door te geven en te verwerken. Die informatieoverdracht wordt beïnvloed door elektromagnetische velden van buitenaf. De neurologische effecten die door straling kunnen optreden zijn o.a. concentratieproblemen, slaapstoornissen, fysiologische stress, hoofdpijn, en afwijkingen in het EEG, en chronische vermoeidheid. Lees Meer

2.5. Epidemiologische studies (bevolkingonderzoek)
Hierbij worden de klachten van grote groepen mensen vergeleken. Bijvoorbeeld mensen die vlak bij een antenne wonen of veraf. Of mensen die 10 jaar elke dag mobiel bellen versus 'niet bellers'. Lees Meer

6. Voortplanting en vruchtbaarheid
Lees Meer
7. Planten, bacteriën, ecosysteem
Lees Meer
8. Electro Hyper Sensitiviteit
Dit betreft onderzoek naar individuele verschillen in de mate waarop het lichaam op straling reageert. Lees Meer