Wat is Straling

Straling is een elektromagnetisch veld dat zich voortbeweegt als een golfje. Vergelijk het met een steentje dat je in het water gooit waardoor het water gaat rimpelen. De rimpelingen zijn het sterkst bij de bron - daar waar het steentje valt - en doven naar buiten toe langzaam uit.

Lengte en Frequentie
Die golven hebben een bepaalde lengte, dat is de afstand tussen de ‘kopjes’ van de golven. Dat wordt uitgedrukt in Herz, de frequentie. De frequentie is het aantal golfjes per kilometer. Is een golf 1 meter lang dan is de frequentie 1000 Hertz. Dus hoe kleiner (korter) de golf hoe hoger het aantal trillingen ofwel de frequentie.

Benaming
Bij lage frequenties spreek je meestal van een elektromagnetisch veld en bij hoge frequenties van straling zoals röntgen straling of gamma straling. Bij een magnetron of een 5G zendmast (die qua frequentie dicht bij elkaar liggen) wordt ook vaak over straling gesproken.

Waar komt straling vandaan?
Straling kan kunstmatig worden opgewekt (door bijvoorbeeld zendmasten), of het heeft een natuurlijke oorzaak zoals de straling van de zon die ook bestaat uit elektromagnetische golven.

Kunstmatige bronnen: Van laag naar hoog frequent
Straling met lage frequenties (50-100Hz) komt uit elektrische leidingen, uit huis-en-keuken apparatuur zoals de PC of stereo installatie. En uit hoogspanningsmasten. Straling met hoge frequenties (1-2GigaHz) komt uit 2-3-4G zendmasten (gsm en umts), draadloos internet (WiFi), Dect telefoon en magnetron. Straling met zeer hoge frequenties komt onder andere uit röntgen apparatuur en kernreactors.

Vermogen
Over het algemeen geldt: Hoe korter de golf hoe meer vermogen je nodig hebt om die over afstand X uit te zenden. Een radio zender bijvoorbeeld gebruikt vrij lange golven (lagere Herz). Met een batterijtje van 9 volt kun je al een FM radiootje bouwen dat 1 km ver uitzend. Maar voor het opwekken van microgolven zoals een magnetron heb je veel meer elektrisch vermogen nodig.

Data transmissie en aantal zendmasten
Hoe korter de golf hoe meer data (gegevens) je daarmee kunt verzenden. Als we steeds meer apparaten op internet wilt aansluiten hebben we meer data-verkeer nodig. En aldus zendmasten met een hogere frequentie. Maar die reiken minder ver dus heb je meer masten nodig op kortere afstand van elkaar. De frequentie van het toekomstige 5G netwerk is 1,5 tot 10 keer hoger dan het huidige 3G netwerk. Dus heb je veel meer zendmasten nodig.

Straling en bio-fysiologisch effect
Het gezondheidsrisico heeft te maken met verschillende eigenschappen van de straling zoals: *De frequentie. Hoe hoger de frequentie hoe meer warmte wordt opgewekt (het magnetron effect) *De intensiteit. De sterkte van de straling hangt af van het vermogen van de zender en de afstand . *De "puls". Data kunnen "gepulst" worden verzonden. Een gepulst signaal heeft meer effect.