Het Warmte paradigma en de SAR waarde

Inhoud:
* Gezondheidsrisico en het Warmte Paradigma
* Wat is de SAR waarde?
* 5G en het warmte paradigma

Gezondheidsrisico en het Warmte Paradigma

Er zijn twee kampen in het stralingsonderzoek. Het ene meent dat de enige schadelijke effecten te verklaren zijn door opwarming van het weefset. Het andere kamp is van oordeel dat ook niet-thermische effecten van straling schadelijk zijn en wil het " warmteparadigma" doorbreken. Die onenigheid loopt als een rode draad door alle belangrijke wetenschappelijke onderzoeken naar de schadelijke effecten van elektromagnetische straling.

Adviescommissies waarin afgevaardigden van de Telecom zitting hebben en veelal de dienst uitmaken (*1) hanteren nog steeds het uitgangspunt dat schadelijke effecten alleen worden veroorzaakt door opwarming van het weefsel. Zo zegt Van Rongen (voorzitter ICNIRP):

" We weten dat er niet-thermische effecten zijn van radiofrequente straling, maar we zijn er niet van overtuigd dat die schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen" . Want diverse onderzoeken concluderen dat er geen lichamelijke effect is bij 0,5 graad opwarming.

Daarmee wordt zoals gezegd voorbij gegaan aan de niet-thermische invloed die elektromagnetische velden hebben. Er zijn ook niet-thermische effecten want straling ver beneden de officiële opwarmingslimiet (SAR drempel) veroorzaakt ook schade van het lichaamsweefsel. Dat is zeer overtuigend bewezen en was al bekend in Rusland in de jaren '50 van de vorige eeuw. Die kennis gebruikten ze als wapen en 20 jaar lang bestraalden ze de Amerikaanse ambassade met een " slechts" een kleine hoeveelheid (1000 keer lager dan de officiële Amerikaanse stralingslimiet). Uiteindelijk werden de medewerkers op de ambassade er behoorlijk ziek van. (lees meer)

Wat is de SAR waarde ?

Straling van een hoge frequentie kan weefsel opwarmen, het zogenaamde " magnetron effect" . Voor het warmte effect van straling is een waarde bepaald, dat is de SAR waarde (Specific Absorbtion Rate) welke is gerelateerd aan de opwarming van onze hersenpan. Om de SAR te bepalen werd ooit een marinier - naar zeggen met een heel groot hoofd - als vrijwilliger aangewezen. Na bestraling van diens hoofd werd de SAR waarde vastgesteld op 2 Watt per kg. Onder de " SAR drempel" is er geen " meetbaar vermogen" (warmte uitstraling). De veiligheidsmarge voor de mens is gesteld op 0.1 W/kg. Dat komt dan overeen met een opwarming van 0.1 - 0.5 graden. Ter vergelijking: Onze hersenpan wordt 0,1 graad verwarmd door een mobieltje.

Niet-thermische effecten

Naast dit thermische effect (Watt/Kg) zijn er de niet-thermische effecten van elektromagnetische velden die ook ver beneden de SAR drempel al werkzaam zijn. Reeds in 2001 schrijft de STOA (Scientific and Technological Options Assessment) een afdeling van het Europese parlement verantwoordelijk voor beoordeling van wetenschappelijk en technologisch beleid, in een nota: " Wat betreft de nadelige gevolgen van blootstelling aan hoog frequente EM velden is de SAR waarde een fundamenteel ongeschikte maatstaf " .

5G en het Warmte Paradigma

Officiële instanties zeggen dat 5G " geen kwaad kan" zolang er geen thermische effecten optreden boven de officiële limieten. Maar hoe zit het - los van de niet-thermische effecten - met de warmteopwekking door 5G

De 5G technologie belooft een 100 keer hogere gegevens snelheid. Om dat mogelijk te maken moeten sinusgolven met hogere pieken worden gebruikt. Deze korte pulsen leiden tot temperatuurschommelingen, die bij hoge frequenties enorm worden versterkt (28 GHz voor 5G). De lage indringdiepte leidt tot sterke oppervlakteverwarming en een steile, snelle temperatuurstijging. Dat is bekend van de magnetron.

Een recente studie door Prof. Dr. Nils Kuster en Dr. Esra Neufeld (Foundation for Research on Information Technologies in Society) toont aan dat de nieuwe 5G technologie permanente weefselschade veroorzaakt alleen al door het thermische effect ervan. Bij 5G kunnen zeer hoge thermische oscillaties voorkomen (thermische pieken) die permanente schade aan weefsel veroorzaken waaronder schade aan het zeer gevoelige netvlies van de ogen aldus Kuster. Hij adviseert dan ook de normen drastisch te verlagen. (*2)

Bronnen

*1) Adviesorganen en commissies die graag vasthouden aan het warmte paradigma zijn:
ICNIRP = De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
WHO-EMF = De afdeling elektromagnetische straling van de Wereld Gezondheidsorganisatie
SCENIHR = Europese Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

2. Prof. Dr. Nils Kuster https://www.orwell-news.ch/eth-zuerich-studie-zeigt-5g-fuehrt-zu-hautkrebs/
2. " Systematic derivation of safety limits for time-varying 5G exposure based on analytical models and thermal dose" . Publicatie in Health Physics, December 2018, Volume 115, Number 6