Risico op Kanker (tumoren en DNA beschadiging)

Er is heel veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen straling - in het bereik van mobiele telefonie - en een verhoogd risico op kanker. Ik heb me beperkt tot een paar onderwerpen waarover veel publicaties bestaan met redelijk eenduidige conclusies.

Inhoud van dit hoofdstuk
3.0. Historie
3.1. DNA beschadiging door oxidatieve stress (vrije radicalen)
3.2. De kans op hersentumoren
3.3. Schildklier kanker


3.0. Historie
De relatie tussen bestraling en kanker was al lang bekend in relatie tot radioactieve straling. Uit onderzoek in Rusland tussen 1950 - 1960 bleek dit ook te gelden voor microgolven (magnetron). Gezien het onderzoek in Rusland en ook de klachten van mensen die in de buurt van een GSM antenne woonden kwam er in wetenschappelijke kring meer aandacht voor het onderwerp.

Het eerste grote onderzoek in Europa was het "Reflex" project, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd tussen 2000 en 2004. Hieraan namen twaalf laboratoria uit zeven landen deel, waaronder universiteiten in Bordeaux, Milaan, Wenen, Hannover, en Berlijn. Onderzocht werd het effect van straling op onze genen (het DNA). Er werd een verdubbeling van DNA breuken geconstateerd bij bestraling vergelijkbaar met een mobieltje. Die beschadiging - met kanker als mogelijk gevolg - traden al op bij 1/40-ste van de officiële blootstellingslimiet.
Lees meer over het Reflex project in : Bijlage 3.

Het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) verbonden aan de WHO classificeerde in 2011 elektromagnetische straling van mobiele telefoons als 'mogelijk kankerverwekkend' (risicogroep 1B.) Op dit moment - 2020 - noemen diverse wetenschappers het "waarschijnlijk kankerverwekkend" of zelfs onomwonden "kankerverwekkend".

1. DNA beschadiging door oxidatieve stress
Blootstelling aan elektromagnetische straling een oxidatieve stress kan uitoefenen op menselijke cellen. Dat duidt op de aanvallen van zuurstofradicalen op onze cellen wat kan leiden tot DNA beschadigen. In 89 - 93% van in totaal 872 onderzoeken hierover wordt een verhoogd risico op kanker gevonden. Lees meer

2. Hersentumoren en mobiele telefonie
Naast onderzoek bij mensen zijn er ook veel dierstudies gedaan waarbij muizen of ratten langere tijd (1 - 5 jaar) werden blootgesteld aan straling vergelijkbaar met een mobiele telefoon Voor een overzicht van diverse (meta) studies op het gebied van hersentumoren: Klik hier

3. Schildklier kanker
De laatste decennia stijgt het aantal mensen met schildklier kanker zeer sterk. Bijvoorbeeld: Sinds 2000 is schildklier kanker bij vrouwen in Zweden gestegen met 300%. Lees meer