Ecologie: Effect op planten, bijen en bacteriën

Inleiding

Het welbevinden van ons ecologische systeem waaronder planten, insecten en bacteriën is deel van ons eigen welbevinden. Een verstoring daarvan kan ernstige gevolgen hebben.
Het onderzoek naar de invloed van straling op micro-organismes begon al 1877 toen Downes en Blunt hun waarnemingen publiceerden over het doden van bacteriën door zonlicht. Dat straling - al bij lage intensiteit - veranderingen teweegbrengt in planten en micro-organismes staat inmiddels buiten kijf. Zo is de straling van zendmasten is in verband gebracht met het sterven van bomen en bijen. En is er veel onderzoek naar de manier waarop planten reageren op straling. Bijvoorbeeld hoe het de celdeling beïnvloed of hoe het afsterven van de buitenste cellaag van bladeren kan veroorzaken.
Het belang van bacteriën wordt vaak onderschat. Ze zijn niet alleen van belang in de natuur maar ook essentieel voor ons 'interne ecosysteem'. Ons lichaam telt 30 biljard cellen waarvan er 5 biljard een celkern met DNA bevatten. Daarnaast herbergt ons lichaam 36 biljard bacteriën die allemaal een celkern hebben. De hoeveelheid en variatie van genetisch materiaal van deze bacteriën is 10 keer groter dan onze eigen genenpool.
Er zijn honderden verschillende bacteriestammen en die hebben een belangrijke functie. Ze verteren niet alleen ons voedsel maar scheiden ook allerlei stoffen uit die essentieel zijn, zoals eiwitten die de vetverbranding op gang brengen, ontstekingsremmers etc. Inmiddels weten we uit de Epigenetica dat ook de werking van ons DNA grotendeels berust op de chemische samenstelling van de omgeving van de cel, en daarin spelen bacteriën een grote rol.
M. R. Zelle schrijft: "We weten dat er een breed scala is aan cellulaire eigenschappen in bacteriën dat door straling kan worden beïnvloed, zoals verlies van vermogen om te delen en de remming van eiwitsynthese. En we weten dat verschillende bacteriestammen anders reageren op straling. Maar de hoeveelheid effecten en de vele mechanismen die daarbij een rol spelen bemoeilijken het onderzoek wat betreft radiobiologische effecten.
*Bron M. R. Zelle: "Modification of radiation effects in bacteria"

Inhoud
1. Productie van afweer stoffen in planten en mensenlijke huidcellen - Alain Vian
2. Het sterven van bossen en struiken (Universiteit Wageningen)
3. Celdeling in planten - Tafforeau M 2004
4. Verminderde plasticiteit van celwand in planten Haneda.T 2006
5. Vogel sterfte door zendmasten - Centre for Ornithology (Coimbatore)

1. Alain Vian "Aanmaak afweer stoffen in planten en menselijke huidcellen"

Dr Vian werkt aan de Blaise Pascal Universiteit in Clermont-Ferrand (Frankrijk). Hij is gespecialiseerd in stress bij planten' en de chemische signalen die worden uitgezonden. Stress betekent een confrontatie c.q. beschadiging van buitenaf zoals verbranding of blootstelling aan EMF velden.
Hij onderzocht de invloed van GSM straling op tomaten planten. Die blijken na 10 minuten bestraling met GSM frequentie te reageren door het aanmaken van extra eiwitten, een soort "anti stof". Er was geen "meetbare overdracht van energie & warmte". Het gebruikte vermogen lag beneden de gebruikelijke SAR drempel. Maar er was wel een duidelijke reactie van de planten. Nadat hij de invloed op tomaten ontdekte ging hij verder om de invloed van GSM op menselijke huidcellen te meten. Wat blijkt: Ook huidcellen reageren met de aanmaak van extra eiwitten.
Zijn onderzoeken en methodologie werden dermate gewaardeerd dat hij hiervoor een onderscheiding ontving door een panel van 300 internationale onderzoekers in de 'life sciences',

Publicaties (tomatenplanten) :
* "A possible role for extra-cellular ATP in plant responses to high frequency, low amplitude electromagnetic field"
Roux D, Faure C, Bonnet P, Girard S, Ledoigt G, Davies E, Gendraud M, Paladian F, Vian A. Plant Signal Behav. 2008 June; 3(6): 383 - 385.
* "Plants Respond to GSM-Like Radiation"
Alain Vian, Catherine Faure, e.a. Plant Signal Behav. 2007 Nov-Dec; 2(6): 522- 524.
* "Microwave irradiation affects gene expression in plants"
Vian A, Roux D, Girard S, Bonnet P, Paladian F, Davies E, Ledoigt G. Plant Sign Behav. 2006;1:67- 70.
* "Electromagnetic fields (900 Mhz) evoke consistent molecular responses in tomato plants"
Roux D, Vian A, Girard S, Bonnet P, Paladian F, Davies E, Ledoigt G. Physiol Plant. 2006;128:283- 288

Publicaties (huidcellen) :
* Vian A, Roux D, Girard S, Bonnet P, Paladian F, Davies E, Ledoigt G. Microwave irradiation affects gene expression in plants.
* Plant Sign Behav. 2006;1:67- 70.
* Roux D, Vian A, Girard S, Bonnet P, Paladian F, Davies E, Ledoigt G. Electromagnetic fields (900 Mhz) evoke consistent molecular responses in tomato plants.
Physiol Plant. 2006;128:283- 288.
* Beaubois E, Girard S, Lallechere S, Davies E,Vian A. Intercellular communication in plants:
Evidence for two rapidly-transmitted systemic signals generated in response to EMF stimulation in tomato. Plant Cell and Environ. 2007;30:834- 844.

2. Het sterven van bossen en struiken (Universiteit Wageningen)

Een van de eerste meldingen hierover kwam van dr. Wolfgang Volkrodt en Schulte Uebbing (DL). Zij onderzochten boomziektes bij Sparren. Wat bleek: Na afscherming voor straling werd 70% van de sparren na enkele maanden weer groen en vitaal.
Het afsterven van de buitenste cellaag van bladeren gebeurt al bij een lage stralingsintensiteit. Dat bleek in een onderzoek door de Universiteit Wageningen (afd. celbiologie Nov 2010).
Daarbij werden kleine essenboompjes gedurende 3 maanden blootgesteld aan een "WiFi accesspoint" met een frequentie van 2,4 GHz en een vermogen van 0,1 Watt ERP (vergelijkbaar met een mobieltje). Bladeren op een afstand van ongeveer 50 cm van de stralingsbronnen vertoonden na een paar maanden een metaalglansuiterlijk, een verkleuring van de bladeren die het gevolg bleek te zijn van het afsterven van de buitenste cellaag van de bladeren. De metaalglans werd opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.
Publicaties: Op 21 november 2010 zijn in diverse kranten artikelen gepubliceerd n.a.v. dit onderzoek.
Lees meer : Bijlage-Onderzoek-Wageningen.doc

3. Celdeling in planten - Tafforeau M 2004

Blootstelling aan straling vergelijkbaar met een GSM telefoon beïnvloed de productie van epidermale meristemsen en daarmee de deling van (groepen) cellen.
Tafforeau M, Verdus MC, Norris V, White GJ, Cole M, Plant sensitivity to low intensity 105 GHz electromagnetic radiation. Bioelectromagnetics. 2004;25:403- 407.
Bron https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15300725/

4. Verminderde plasticiteit van celwand in planten - Haneda.T 2006

Enkele uren blootstelling aan straling vergelijkbaar met een GSM telefoon leidt tot "verstijfde regenereratie van protoplasten". Het vermindert de elasticiteit van de celwand.
Artikel: Haneda T, Fujimura Y, Iino M. Magnetic field exposure stiffens regenerating plant protoplast cell walls. Bioelectromagnetics. 2006;27:98- 104. Bron https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16304695/

5. Vogel sterfte door zendmasten (Centre for Ornithology)

Onderzoekers aan het "Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History" in Coimbatore zeggen dat er genoeg redenen zijn om vogelsterfte toe te schrijven aan straling afkomstig van torens (antennes) die zenden op een frequentie 900 of 1.800 MHz (microgolven). Studies hebben aangetoond dat ze "dunne schedels van kuikens en dunne eierschalen kunnen veroorzaken" zegt Dhanya R, een researcher bij SACON. Bron:http://omega.twoday.net/stories/5232261/