Overkoepelende reviews

Alvorens ik de specifieke onderzoeksgebieden behandel wil ik eerst een aantal reviews onder de aandacht brengen waarin duizenden studies worden vergeleken en de schadelijkheid van straling wordt ingeschat. Onderaan deze pagina vindt U een link naar twee documenten met een beschrijving 5000+ onderzoeken.

1. Het "Bio initiative Rapport" (2007)
2. Onderzoek door ORSAA (2018)
3. Biologische en pathologische effecten Isabel Wilke (2018)
4. De waarheid is rekbaar
5. Bekijk 5000+ onderzoeken


1. Het "Bio initiative Rapport" (2007)

In 2007 verscheen een overkoepelend (meta) onderzoek waarin meer dan 1500 wetenschappelijke publicaties over het effect van elektromagnetische straling zijn onderzocht en vergeleken. Het rapport werd opgesteld door 27 wetenschappers die allemaal research doen naar de biologische effecten van straling en daarover hebben gepubliceerd. In elf hoofdstukken wordt een breed scala aan gezondheidsgerelateerde onderwerpen besproken. Daaruit blijkt dat allerlei ziekteverschijnselen worden waargenomen bij een stralingsintensiteit die ver beneden de geldende normen ligt. Het rapport bevat een pleidooi voor wijziging van de limieten aan blootstelling die tot op heden (2020) nog niet zijn verlaagd.
Lees BioInitiativeReport2012

Bronnen
* www.Bioinitiative.org
* http://adfo.inspirell.nl/documenten/bioinitiativereport-samenvatting.pdf

2. Onderzoek door ORSAA (Australië)

De ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association) is een non-profit organisatie van wetenschappers uit verschillende academische disciplines die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op mens, dier en milieu. De ORSAA heeft een grote gecategoriseerde online database opgebouwd met studies over elektromagnetische straling (radiofrequent en ELF).
In 2018 deden Priyanka Badara en David O Carpenter een evaluatie van 2266 onderzoeken uit deze Dbase. Daarbij bleek dat de meeste onderzoeken (68%) significante biologische of gezondheidseffecten hebben aangetoond bij blootstelling aan elektromagnetische velden. Bron: The Lancet Volume 2, ISSUE 12, e512 - e514, December 01, 2018
Bij 8,5% van de resterende (32%) onderzoeken werden onzekere effecten gevonden, die wel duidelijk wezen op biologische interferentie door blootstelling aan lage intensiteit straling. Bron Orsaa

3. Biologische en pathologische effecten van Wifi-straling van 2,45 GHz

Een artikel van Isabel Wilke bevat een systematische bespreking van meer dan 100 studies naar de effecten van straling in het bereik van de 2,45 GHz frequentie die wordt gebruikt voor WiFi , Magnetrons, en 5G. Isabel Wilke onderzoekt en beschrijft 13 verschillende effecten op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag. Bij al deze studies ligt de mate van bloostelling beneden de normen in Nederland. Haar conclusie: Wifi is door zijn celtoxische effecten niet geschikt in scholen, ziekenhuizen, slaapkamers e.d. Gezien de negatieve gezondheidseffecten die in de meeste studies wordt gevonden is het verlagen van de normen zeer aan te bevelen aldus de auteur.
Gepubliceerd in "Umwelt Medizin Gesellschaft". Speciale bijlage in Uitgave 1 - 2018. volledige artikel

4. De waarheid is rekbaar

In het onderzoek over straling zijn in de loop van de tijd twee kampen ontstaan. Aan de ene kant wetenschappers die de blootstellingsnorm bepalen en verbonden zijn aan adviesorganen van de overheid en/of de Telecom industrie. Anderzijds (groepen van) onafhankelijke wetenschappers. Die bekritiseren elkaar over en weer en ook hun bevindingen verschillen behoorlijk. Dat bleek uit een studie van Prof. Henry Lai (Universiteit van Washington) die aantoonde dat in onafhankelijke studies 2,4 keer zo vaak een biologisch effect wordt gevonden vergeleken met onderzoek dat door Telecom bedrijven is gefinancierd.

5. Bekijk 5000+ onderzoeken

Voor een overzicht (database) met 4630 gepubliceerde onderzoeken ( tussen 1990 en 2017) over de biologische effecten van radiofrequente straling (vergelijkbaar met zendmasten en mobiele telefoons) Klik hier
Voor een overzicht van 900 gepubliceerde onderzoeken vanaf augustus 2016 Klik hier