Het standpunt van de overheid

Het standpunt van de overheid en diens adviesorganen is nogal in strijd met de mening van groepen van onafhankelijke wetenschappers zoals blijkt uit de wetenschappelijke publicaties die op deze website zijn verzameld en samengevat.

De vraag is : "Waarom horen we steeds "dat het geen kwaad kan"? En waarom gelooft iedereen dat?"

Sommigen noemen het een 'cover up' maar als de waarheid wordt verdraaid of verhuld dan is er vaak een samenhang van factoren waar een aantal mensen (adviseurs en wetenschappers) onbewust - en soms ook bewust - aan meewerken. Het heeft ook te maken met veronderstellingen waaraan men perse aan wenst vast te houden, zogenaamde paradigma's. En het heeft te maken met grote economische belangen waarbij veel lobbyisten grote bedragen besteden om de zienswijze te beïnvloeden en bepaalde mythes in stand te houden. Zoals de mythe dat 5G noodzakelijk is willen we de economische groei gaande houden. En op persoonlijk niveau is de waarheid al te vaak gekleurd door met "wiens brood men eet wiens woord men spreekt".
Ik zal beschrijven welke adviesorganen er op nationaal en internationaal niveau actief zijn en hoe deze verstrengeld zijn. Als ook de paradigma's waaraan ze vasthouden en hoe dat naar voren komt in hun rapportages waarbij "onwelgevallige onderzoeken" vaak simpelweg worden genegeerd of zwart gemaakt.

Indeling:
1. De Nederlandse overheid en het Kennisplatform Elektromagnetische velden
2. De houding van de Europese Unie
3. Kritiek op de (internationale) richtlijnen van de ICNIRP
4. Wiens brood men eet
5. STOP 5G - wereldwijde initiatieven

1. De Nederlandse overheid en het Kennisplatform Elektromagnetische velden
* Wie is de namens de overheid in Nederland verantwoordelijk ?
* Het oordeel van het Kennisplatform EMV op het BioInitiatief Rapport (2007)
* Het RIVM rapport over kanker (2019): een oorzakelijk verband is niet waarschijnlijk"
* Hoe denkt het Kennisplatform EMV over "elektrogevoeligen" (vergadering maart 2020)
* Nuchter omgaan met risico's. RIVM rapport en de 1-op-de-miljoen norm uit 2003
* Prof. Hans Kromhout (voorzitter gezondheidsraad ) spreekt voorzichtig zijn kritiek uit
Lees meer

2. De houding van de Europese Unie
* De EU en het 5G Space Appel
* De EU wacht op "wetenschappelijke consensus"
* Economisch belang en lobbyisten
* De Europese Commissie zegt "het voorzorgsbeginsel op 5G is een te drastische maatregel"
* De Europese Commissie zegt "afwachten hoe het wetenschappelijk bewijs zal evolueren".
* Belangenverstrengeling, economische overwegingen en lobbyisten
Lees meer

3. Kritiek op de (internationale) richtlijnen van de ICNIRP
* Wie is de en wat zijn haar uitgangspunten
* De ICNIRP-normen zijn voornamelijk gebaseerd op acute opwarmingseffecten
* Veel belangrijke studies worden ter zijde geschoven of simpelweg weggelaten
* De richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek naar kortdurende blootstelling (6-30 minuten)
* Kritiek van andere wetenschappers is niet welkom
* Belangen verstrengeling: de ICNIRP leden hebben financiële banden met de Telecom industrie
* Klachten van organisaties over de ICNIRP richtlijnen van 2009 t/m 2020
* Gedetailleerd commentaar op het recente ICNIRP rapport door Dr. Leendert Vriens
Lees meer

4. Wiens brood men eet
* Belangenverstrengeling ICNIRP. En klachten daarover
* Door Telecom gefinancierd onderzoek vind 2,5* minder effecten Prof. Henry Lai e.a.
* Belangenverstrengeling: leden IEEE en COMAR bijna allemaal verbonden aan Telecom
* The Guardian: "Cover up"
* Economisch belang. De frequentieveiling in 2012 bracht 6,5 miljard op
* Onafhankelijk onderzoek EMF Apple (240 wetenschappers) en 5G-appel (EU)
Lees meer

5. STOP 5G - wereldwijde initiatieven
Wereldwijd zijn er nationale en plaatselijke initiatieven om 5G een halt toe te roepen. Een aantal steden is al overgegaan op een definitief verbod.
Lees meer