Neurologische effecten


1. Inleiding
2. Overzicht van 436 studies over neurologische effecten
3. Een paar specifieke voorbeelden:
    3.1. Verandering in het EEG
    3.2 Hoofdpijn
    3.3. Doorlaatbaarheid bloed-hersen barriere

1. Inleiding

Factoren die direct of indirect op het zenuwstelsel inwerken en aldaar chemische, elektrische of morfologische veranderingen veroorzaken, kunnen tot neurologische effecten leiden. Het zenuwstelsel is een elektrisch orgaan. Het hoeft dus niet te verbazen dat blootstelling aan elektromagnetische velden tot neurologische veranderingen kan leiden. De manifestatie van deze effecten is te zien in lichamelijke en psychologische veranderingen zoals:

*Verminderde cognitieve functies waaronder concentratie, leervermogen en geheugen
* Verstoring van het slaapritme, veranderingen in het EEG, chronische vermoeidheid
*Gedragsverandering zoals hyperactiviteit, stress, hoofdpijn, en angst.

Wanneer deze verschijnselen optreden, bij wie en in welke mate, is moeilijk in te schatten. Een door EMV veroorzaakte verandering in de elektrische activiteit van de hersenen bijvoorbeeld kan verschillende gevolgen hebben. Ook kan straling verschillende frequenties hebben, en de signalen kunnen al dan niet gepulst zijn (zoals onze mobieltjes). Ook maakt het uiteraard verschil of de bestraling eenmalig is of meerdere maanden plaatsvindt.
De meeste experimenten zijn gedaan met (acute) bestraling en effecten op de korte termijn. Maar het zenuwstelsel is flexibel en kan externe storingen deels compenseren. We begrijpen niet helemaal hoe het zenuwstelsel functioneert en reageert op externe verstoringen op de langere duur, en in hoeverre deze effecten zich (cumulatief) opstapelen.
In experimenten met dieren worden vaker effecten gevonden dan bij mensen. De reden daarvoor is dat dieren makkelijker meetbaar zijn, en je de 'variabelen' beter onder controle hebt. Ook is de bestralingsduur vaak langer.

2. Overzicht van 436 studies over Neurologische effecten

Ik vond een Dbase met een beschrijving van alle onderzoeken over de neurologische effecten van EM straling die zijn gepubliceerd tussen 2007 - 2014.
Het betreft 436 studies over bestraling in twee frequentie gebieden:
*1) het lage (ELF) bereik (rond 50Hz) veroorzaakt door PC, TV en hoogspanningsmasten
      Van de 131 publicaties met ELF straling vonden 117 (89%) een neurologisch effect
*2) het radiofrequente (RFR) bereik zoals mobiele telefoons, zendmasten en WiFi)
      Van de 305 publicaties met RFR straling vonden 222 (72%) een neurologisch effect

Klik hier voor een PDF met een beschrijving van alle studies en de resultaten.

3. Een paar specifieke voorbeelden

3.1. Verandering in het EEG

* Onderzoek aan Medische instituut Karolinska (EEG)

Veranderingen in het EEG tijdens slaap wordt gerapporteerd door diverse onderzoekers. Bijvoorbeeld in een laboratorium onderzoek door het Zweedse medische instituut Karolinska en de Amerikaanse Wayne Staat Universiteit onder 71 gezonde vrijwilligers blijkt dat gsm-straling de slaap kan verstoren.
Bron: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/storage/2270078/1277017/gsmstraling-verstoort-slaap.html

* Onderzoek door Prof. Andrew Marino (EEG)
Marino is biofysicus en hoogleraar chirurgie aan het Health Sciences Center in Louisiana USA. Hij is auteur van drie boeken en meer dan 140 wetenschappelijke publicaties, waarvan de helft zich richt op de effecten van elektromagnetische straling in relatie tot het lichaam. Marino vroeg zich af of ook mensen signalen kunnen opvangen indien deze beneden de SAR drempel liggen.
Wat hij deed was het meten van de hersenactiviteit (EEG) tijdens blootstelling aan GSM straling. Wat hij vond was een verhoogde activiteit in bepaalde gebieden van ons brein. Zijn conclusie was dat ons zenuwstelsel GSM straling opvangt en signalen afgeeft aan onze hersenen die daarop reageren. Zijn onderzoek is op diverse universiteiten herhaald met hetzelfde resultaat.

Publicaties :
* "The effects of mobile-phone electromagnetic fields on brain electrical activity: a critical analysis of the literature"
    A.A. Marino & S. Carrubba. Electromagnetic Medicine and Biology, In Press, 2009.
* "The effects of low-frequency environmental-strength electromagnetic fields on brain electrical activity: a critical review of the literature"
    S. Carrubba & A.A. Marino. Electromagn. Biol. Med. 27:83- 101, 2008.
* "Nonlinear EEG activation by low-strength low-frequency magnetic fields"
    S. Carrubba, C. Frilot, A.L. Chesson & A.A. Marino. Neurosci. Lett. 417:212 - 216, 2007.
* "Glycoproteins bound to ion channels mediate detection of electric fields: a proposed mechanism and supporting evidence"
    O.V. Kolomytkin, S. Dunn, F.X. Hart, C. Frilot, D. Kolomytkin & A.A. Marino.
Bioelectromagnetics 28:379- 385, 2007.
* "Nonlinear changes in brain electrical activity due to cell-phone radiation"
    A.A. Marino, E. Nilsen & C. Frilot. Bioelectromagnetics 24:339- 346, 2003

3.2. Hoofdpijn
Wang J, e.a. "Mobile Phone Use and The Risk of Headache (meta-analysis)" Wang en zijn team voerden een review en meta-analyse uit van 7 nadere studies. Ze vonden dat de kans op hoofdpijn was verhoogd met 38% bij gebruikers van mobiele telefoon in vergeleken met niet-gebruikers

3.3. Leif Salfort - Doorlaatbaarheid van de bloed-hersen barrière

Salfort is deskundige in hersentumoren en werkt in het universitaire hospitaal te Lund (Zweden). In de hersenen bestaat een soort "harde schors" die niet doorlaatbaar is (of dat niet mag zijn). Hij toonde aan dat een twee uur durende blootstelling aan GSM-straling (tien tot honderd maal lager dan de toegestane grenzen) een verlies veroorzaakt in de doorlaatbaarheid van de bloed-hersen barrière bij ratten, oftewel een "lek" dat normaal niet optreed. Met als gevolg een aanzienlijke stijging van het aantal beschadigde zenuwcellen. Deze studie is door 15 andere laboratoria herhaald. 50 % daarvan vond hetzelfde resultaat. De anderen niet.

Publicaties:
* "Increased blood-brain barrier permeability in mammalian brain 7 days after exposure to the radiation from a GSM-900 mobile phone"
Nittby H, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson BR, Salford LG. Pathophysiology. 2009 Apr 1.
* "Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones"
Eberhardt JL, Persson BR, Brun AE, Salford LG, Malmgren LO. Electromagn Biol Med. 2008;27(3):215.
* "Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones"
Salford LG, Brun AE, Eberhardt JL, Malmgren L, Persson BR. Environmental Health Perspectives, 2003. 111(7): p. 881-883.
* "Effect of two hour GSM-900 microwave exposures at 2.0, 0.5, and 0.12 W/kg on plasma protein extravasation in rat brain and dura mater"
Tore, Aubineau and al. EBEA 2001, BEMS 2002.
* "Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at 8, 16, 50, and 200 Hz"
Salford and al. Microsc Res Tech 1994 Apr 15;27(6):535-42.
* "Microwave Irradiation of Rats At 2.45 GHz Activates Pinocytotic-Like Uptake of Tracer by Capillary Endothelial Cells of the Cerebral Cortex"
Neubauer and al. Bioelectromagnetics (1990) 11:261-268.
* "Effect of 2450 MHz Microwave Energy on the Blood-Brain Barrier to Hydrophilic Molecules"
Williams and al. Brain Res (1984) 319:165-212