Internationale limieten wat betreft blootstelling aan straling.

In Europa bepaalt de ICNIRP de standaarden. Veel Europese landen waaronder NL volgen dit advies.

Internationale instanties die aanbevelingen doen over de limieten :
* ICNIRP = International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Europa)
* NCRP = National Council on Radiation Protection and Measurements (USA)
* IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA)
* FCC = Federal Communications Commission (guidelines are derives from NCRP en IEEE)

Het WHO-EMF project probeert de internationale veiligheidstandaarden te "harmoniseren". Maar is dat wel nodig? Want de limieten die deze adviesorganen aanraden zijn bijna allemaal gelijk! Als ook de wetenschappelijke criteria die ze hanteren om de schadelijkheid van straling in te schatten. Dat is niet verbazend want diverse mensen hebben zitting in meerdere van deze organisaties.

Kritiek op de ICNIRP limieten

De belangrijkste kritiek op deze limieten is:
* De limieten zijn vastgesteld door ingenieurs en industrie, niet door medici en biologen.
* De limieten zijn gebaseerd op thermische effecten en niet op non-thermische effecten.
* De limieten zijn gebaseerd op eenmalige kortdurende blootstelling (6 - 30 minuten)

In de meeste landen zijn de voorschriften voor blootstelling aan straling gebaseerd op de richtlijnen van de ICNRP. Dat werd in de jaren negentig opgericht met de overtuiging dat alleen acute thermische effecten (opwarming door straling) gevaarlijk zijn. Het is nu bewezen dat preventie van weefselverwarming niet effectief is bij het voorkomen van biochemische en fysiologische effecten.
Als we de ICNIRP 2020 richtlijnen afzetten tegen de biologische effecten die al ver beneden deze limieten optreden dan is de conclusie dat de limieten ordes van grootte te hoog zijn. Daarom hebben veel landen besloten de aanbevolen limieten drastisch te verlagen.

Tabel 1: Overzicht internationale limieten (bron: RIVM 2018)

De normen voor blootstelling aan straling worden per frequentieband vastgesteld. Onderstaande waardes gelden voor publieke ruimtes (zoals woonhuizen en scholen)
Voor het oorspronkelijke RIVM document klik hier
*0) Aanbevolen Europese richtlijnen (EU 1999/519/EC) uit 1999. Deze gelden in NL nog steeds.
*1 Nieuwe aanbevelingen 0,4 micro Tesla. Zie noot 2 en noot 3 RIVM overzicht 2018
*2) Bij > 4 uur blootstelling. Het kwaliteitsdoel is onder 3% van de EU norm te blijven
*3) Zwitserland adviseert een limiet van 1% t.o.v. de EU norm in huizen en scholen
*4) Bij deze waarde vond de SMS al verontrustende effecten. Zie verderop.
*5) Beneden deze waarde worden tot nu toe geen schadelijke effecten meer gevonden.

* T-Mobile, KPN en Vodafone gebruiken voor het 3G netwerk de 2100 Mhz (2,1 GHz) band
* V/m = Volt per meter. W/m2 = Watt per m2. Flux = microtesla

Aangepaste richtlijnen: Rusland, SBM en BioInitiatief Werkgroep

Limiet Rusland
De Russische normen zijn wat veldsterkte betreft een factor 10 strenger zijn dan de ICNIRP richtlijnen, en wat stralingsintensiteit betreft zelfs een factor 100 strenger. In tegenstelling tot de ICNIRP houden de Russen al decennia lang rekening met langtermijn effecten.

De SBM richtlijnen in Oostenrijk
Het SBM (Standard Baubiologische Messtechnik) is een organisatie van bouwbiologen, artsen en wetenschappers. Hun richtlijnen zijn gebaseerd op vele duizenden huis- en werkplek-onderzoeken waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten elektromagnetische straling. Deze SBM-richtlijn wordt ook aangeraden door de OAK die de belangen vertegenwoordigt van alle Oostenrijkse artsen. De OAK heeft tevens samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zendmasten (oktober 2014). Lees OAK-richtlijn van 2012 blz. 9.

Limiet BioInitiatief groep
De aanbeveling van de Bioinitiatief Werkgroep (2012) is 0,16 V/m (1000 microWatt per m2) buitenshuis. Dat is 10.000 keer lager dan de limiet in NL. Lees het Rapport