Historie van wetenschappelijk EMF onderzoek


Momenteel zijn er al meer dan 10.000 wetenschappelijke studies. De vraag is "Wat krijgen we wel te zien en te horen en waarom"? Als we het in een historische context plaatsen dan blijkt al vanaf het begin dat wetenschappelijk onderzoek niet "op zich" staat, maar is verbonden met economische belangen waarbij statistische gegevens worden gemanipuleerd en onwelgevallige uitkomsten onder tafel verdwijnen.

Inhoud
1. Onderzoek 1960 - 1980
2. Onderzoek 2000 - 2010


1. Onderzoek 1960 - 1980


De Amerikaanse ambassade in Moskou

Rusland deed al vroeg (1950 - 1970) veel onderzoek naar de effecten van straling in het radiofrequente gebied, vergelijkbaar met onze magnetron (2,5 GHz). Sovjet wetenschappers waren overtuigd van de biologische effecten van microgolven bij lage intensiteiten, en dat straling kan worden gebruikt als een wapen om het gedrag van militair en diplomatiek personeel te desoriënteren en te beïnvloeden.

Dat brachten ze in praktijk door 23 jaar lang (1953 - 1976) de Amerikaanse ambassade te "bestralen", het zogenaamde "Moscow Signal". De Amerikanen wisten dit al sinds het begin, maar hielden het geheim. Mede omdat ze dachten dat het geen kwaad kon want de sterkte van het signaal voldeed aan de Russische limiet (0.01 mW/cm2 ) en was 1000 keer lager dan de Amerikaanse (10 mW/cm2 ).
Tot er steeds meer rapportages kwamen over de relatie tussen (geringe) straling en ziekte. Als ook klachten van mensen werkzaam op de ambassade in Moskou.

In 1965 deed het Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) samen met de Johns Hopkins University een onderzoek naar de mogelijke biologische effecten van blootstelling aan microgolven op mensen, in wat het (geheime) Pandora-project werd genoemd. Hierbij werden apen blootgesteld aan dezelfde straling die de ambassade in Moskou ontving. In december 1966 meldde Cesaro dat de eerste aap die bij de tests betrokken was, grillig en repetitief gedrag vertoonde. Volgens hem was het onbetwistbaar dat het signaal het centrale zenuwstelsel was binnengedrongen en veranderingen veroorzaakte in het gedrag van de aap.

In een studie die 1967 in Moscow werd uitgevoerd werden DNA afwijkingen gevonden bij 20 van de 37 ambassade medewerkers die aan straling waren blootgesteld.

In 1970 werd er een symposium gehouden over de biologische effecten en gezondheidsimplicaties van microgolfstraling. Daar legde Karel Marha uit Tsjechoslowakije uit dat er aanwijzingen waren voor biologische effecten tot niveaus van 0,1 mW/cm2 na een dag bestraling. De norm in Tsjecho-Slowakije werd vervolgens verlaagd tot 0,01 mW/cm2. Ervan uitgaande dat blootstelling niet plaatsvond tijdens een werkdag, maar gedurende een periode van 24 uur. Ter vergelijking: dat is 1000 keer lager dan de huidige limiet in Nederland!

In 1976 schreef, Dr. R.M. Tartell, onderzoeker aan het Walter Reed Army Medical Center, in een brief aan de redacteur van de Washington Post: "men geen arts hoeft te zijn om het belang te onderkennen van de onevenredige hoeveelheid van leukemie en andere vormen van kanker onder voormalige leden van de Ambassade van Moskou ".

In 1975 - 1976 in evalueerde R.L.Adams in opdracht van de "Defence Intelligence Agency" diverse Russische studies en schrijft: "Russische geleerden tonen aan dat biologische effecten plaatsvinden onder de warmte drempel. Effecten aan dier experimenten wijzen op dood door hartfalen en door neuropathologie als ook het doorbereken van bloed-hersen barriere. Dat alles bij geringe hoeveelheid microgolf straling".
Bron: Adams RL, Williams RA. Biological effects of electromagnetic radiation (radio waves and microwaves) Eurasian communist countries. U. S. Army Medical Intelligence and Information Agency Office of the Surgeon General, 1976. Lees PDF

In 1977 publiceerde Stevens een onderzoek waarin hij beschreef dat een derde van de diplomaten en hun families de afgelopen maanden een abnormaal hoog aantal lymfocyten hadden vertoond. Deze niveaus van lymfocyten werden 2 weken na het vertrek uit Moskou weer normaal. Hoewel dit in eerste instantie verband hield met magnetrons, gaven de medische autoriteiten deze theorie al snel op, met het argument dat het een mogelijke parasiet in het drinkwater was of bij een luchtweginfectie.

In 1977 hadden verschillende medische onderzoeken al ernstige twijfel gewekt over eerdere veronderstellingen "dat het geen kwaad kan". Dr. Milton Zaret, universitair hoofddocent oogheelkunde aan het New York University-Bellevue Medical Center, die verschillende microgolfonderzoeken had uitgevoerd voor de Amerikaanse regering, zei bijvoorbeeld:
"De norm van het American National Standard Instituut is geen veilige standaard. Die norm definieert het hoogst mogelijke arbeidsrisico en is uitsluitend gebaseerd op berekeningen van de thermische opwarming van het hele lichaam. Die norm negeert de vraag over orgaangevoeligheid en vertraagde effecten na chronische laag-niveau blootstelling"

In 1976 gelast de USA een onderzoek onder leiding van Abraham Lilienfeld ondersteund door de afdeling epidemiologie van de Hopkins Universiteit. Er werd onderzoek gedaan naar de gezondheid van de 4500 medewerkers op de ambassade vergeleken met medewerkers op andere ambassades, ervan uitgaand dat die niet "bestraald" waren. Lilienfeld en zijn team onderzochten breed scala aan mogelijke klachten. Na 2 jaar verscheen in 1978 een rapport van 400 pagina's.
Bij het ambassade personeel vonden ze onder andere een toename van het aantal witte bloedcellen, maar ook klachten van hoofdpijn, geheugenverlies en slaapstoornissen. Ook een toename van symptomen zoals depressie, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, oogproblemen, psoriasis, huidaandoeningen, bloedarmoede en zweren. Daarnaast complicaties bij zwangerschap en geboorte. Maar deze resultaten werden nooit gepubliceerd ! Tot in 1995 >>

In 1995 doet onderzoeker J. R. Goldsmith beroep op de "Freedom of Information Act", die Amerikaanse burgers toegang geeft tot officiële overheidsinformatie en bekijkt de statistiek opnieuw. Hij bekritiseert de resultaten van de studie van Lilienfeld en beweert dat de bevindingen zijn gemasseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat de resultaten zijn afgezwakt. En Goldsmith ontdekt dat verschillende gevallen van kanker uit de eindanalyse waren weggelaten. Hij komt tot de conclusie dat diverse vormen van kanker veel vaker voorkomen dan gemiddeld.

In 1996 - 1997 deden Prof. Karl Hecht en Drs.Hans-Ullrich Balzer, werkzaam bij het "Institut für Stressforschung" (Berlijn) een review van de Russische wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van straling. Van de 1500 studies die ze vonden werden er 878 opgenomen in hun rapportage. Opdrachtgever was het Duitse Agenschap voor Telecommunicatie (nu Bundesnetzagentur genaamd). Uit hun rapportage van 120 pagina's ("Biological Effects of EM Fields on Humans in the Frequency Range 0 to 3 GHz") bleek is dat er allerlei effecten en verstoringen zijn bij lange-termijn bestraling met geringe intensiteit. De opdrachtgever was niet blij met deze bevindingen en het rapport verdween onmiddellijk in het archief.
Lees Bron

In 2018 duikt Jose A. Martinez opnieuw in de statistiek van het Lilienfeld rapport en concludeert evenals Goldsmith dat het overlijden t.g.v. kanker hoger was bij mensen die op de ambassade werkten vergeleken met anderen. Ook op andere vlakken hebben de medewerkers een beduidend slechtere gezondheid.

2. Onderzoek 2000 - 2010


Zoals we hierboven zagen begonnen de eerste alarmbellen wat betreft de biologische effecten van niet-thermische bestraling al in de jaren ' 80 te rinkelen. Begin jaren ' 90 werd het eerste draadloze GSM netwerk uitgerold en rond 2000 verschenen de eerste onderzoeken over het effect van meerjarige blootstelling hieraan. Uit epidemiologisch onderzoek in diverse landen bleek dat er allerlei effecten op de gezondheid waren.

In 2000 startte het "Reflex Project"een groot onderzoek gefinancierd door de Europese Unie waaraan 12 universiteiten uit zeven landen deelnamen. Ook daaruit bleek dat geringe bestraling al beschadiging van cellen te zien gaf en een verhoogd risico op kanker. In 2007 verscheen het BioInitiatief Rapport waaraan 27 wetenschappers deelnamen en meer dan 1500 wetenschappelijke publicaties over het effect van straling werden onderzocht en vergeleken. In hun rapport pleiten de wetenschappers voor het drastisch verlagen van de limieten.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van grote studies. Ook in andere studies kwamen negatieve naar effecten mobiele straling naar voren en rond 2007 was de discussie hierover in volle gang.
In zijn boek: "Elektrostress en gezondheid" trekt Dr. Ir. Michiel Haas in 2009 de conclusie:
Al vanaf geringe blootstelling zijn biologisch effecten meetbaar in cellen, weefsel en organen. Waaronder beschadiging van chromosomen, effecten op het elektrische signaal in de hersenen (EEG), ontregeling van de calciumkanalen in de cellen, het doorbreken van de hersen-bloed barrière, klontering van rode bloedlichaampjes, afbraak van eiwitten, en verhoging van de kans op tumoren.

Meer informatie

* Wikipedia Moscow Signal
* The "Moscow Signal" Epidemiological Study, 40 Years On" Gepubliceerd in "Reviews on Environmental Health" Volume 34 jaar 2019 Bron
* Associated Press. Soviets study microwaves weapon, 1976, November 22. Bron
* Rapport 1994 Report in serch of human radiation experiment records. Door "Departement of Defence" . Of the 2,600 studies forwarded to the ACHRE, 2,389 are listed in this book. Bron