Hersentumoren en mobiele telefonie


Onderstaand een overzicht van diverse (meta) studies op het gebied van hersentumoren Deze studies tonen aan dat er een verhoogd risico gerelateerd is aan langduriger gebruik (aantal jaren) en ook de intensiteit (aantal uren) van gebruik.
De kans op een bepaald soort tumoren is sterker verhoogd dan andere. Met name glioma - tumoren die ontstaan uit de neurogliale cellen - wordt steeds weer genoemd terwijl de relatie met bijvoorbeeld een tumortype genaamd meningioma minder sterk is.
Naast onderzoek bij mensen zijn er ook veel dierstudies gedaan waarbij muizen of ratten langere tijd (1-5 jaar) werden blootgesteld aan straling vergelijkbaar met een mobiele telefoon. Twee langdurige onderzoeken met duizenden muizen werden in 2018 afgerond, in Italië en in de USA. Beide vonden - onafhankelijk van elkaar - hetzelfde resultaat.

Studies :

1. Dr. Vini Gautam Khurana (2008 Canberry Australië)
2. Meta studies die werden gepubliceerd in het "The international journal of Oncology"
    a. meta analyse 1980 - 2016 door Ming Yang.
    b. meta analyse 2016 door Yabo Wang.
    c. meta analyse 2016 door Lige Leng. In "Chinese Neurosurgical Journey"
    d. Lennard Hardell - Relatie tussen mobiel en kwaadaardige hersentumor (2013)
3. Hersentumoren bij ratten: Twee grote studies gepubliceerd in 2018
    a. Amerikaanse National Toxicology Programme (2008 - 2018)
    b. Ramazzini-instituut Italië (2016 - 2018)

Voor een verwijzing naar 32 studies over hersentumoren zie Bijlage 3.2


1. Dr. Vini Gautam Khurana (2008 Canberry Australië)

Rond 2008 was het GSM netwerk al een jaar of tien in de lucht en waren er inmiddels vele studies gedaan naar de invloed van mobiele telefonie. Dr. Khurana evalueerde 100 van deze onderzoeken. Haar conclusie : Er is een aanzienlijk en groeiend bewijzen, voor een verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en bepaalde hersentumoren. De bevindingen van wetenschappelijk onderzoek benadrukken een toenemend gezondheidsrisico. Bron : http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/cellphones_khurana.pdf

2. Meta studies die werden gepubliceerd in het "The international journal of Oncology"

a. meta analyse 1980 - 2016 door Ming Yang (risico op glioma).
Deze meta-analyse omvatte 11 studies met in totaal 6.028 proefpersonen en 11.488 controle personen. Resultaat: Er is een significant verband tussen het gebruik van een mobiele telefoon (minimaal 10 jaar) en het risico op een hersentumor. De kans na 10 jaar is 2,25 keer zo hoog.
Bron https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28472042/

b. meta analyse 2016 door Yabo Wang (risico op glioma).
In een meta studie van 11 andere onderzoeken vindt Wang een significant verband tussen gebruik van een mobiele telefoon (langer dan 5 jaar) en het risico op een hersentumor. De kans na 5 jaar is 1,35 keer zo hoog. Bron https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28230042/

c. meta analyse 2016 door Lige Leng. In "Chinese Neurosurgical Journey"
In een meta studie analyseerde Leng 24 studies over de relatie tussen hersentumor en gebruik van een mobiele telefoon. Er bleek significant verband met name wat betreft het risico op glioma. Dat wordt "gradueel onthult" in de loop der jaren. Na 10 jaar is er een lichte verhoging maar na 20 jaar is die verhoogde kans prominent. Bij kinderen en teenagers wordt een duidelijke relatie tussen gebruik van mobiele telefonie en hersentumoren gevonden.
Bron: https://cnjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41016- 016- 0059-y

d. Lennard Hardell - Relatie tussen mobiel en kwaadaardige hersentumor (2013)
Hardell en zijn team onderzochten het effect dat analoge (GSM) en digitale (3G) telefonie jaren later heeft op de ontwikkeling van een hersentumor. Bij Analoge telefoon bleek na 25 jaar de kans op een tumor 1,8-3,3 keer zo groot Bij digitale 3G telefonie bleek 15 jaar de kans op een tumor 1,6-2,2 keer zo groot.
Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24064953/

3. Hersentumoren bij Ratten: Twee grote onderzoeken in de USA en Italië (2018)

Onderzoekers van het Italiaanse Ramazzini-instituut hebben meer dan tweeduizend ratten gedurende twee jaar dagelijks aan straling blootgesteld. De dosis kwam overeen met de normale omgevingsstraling die ver onder de internationale aanbevolen limieten lag. De resultaten kwamen vorig jaar uit en waren (qua bewijs) baanbrekend.
Tegelijkertijd voerde het Amerikaanse National Toxicology Programme (NTP) een tien jaar durende studie (van 23 miljoen dollar) in opdracht van het Amerikaans ministerie van Volksgezondheid. NTP kwam vorig jaar met even ophefmakende resultaten.
In beide studies vonden de onderzoekers een zeldzaam soort tumor van hetzelfde celtype, de Schwann-cellen. Gelijksoortige experimenten die op drieduizend kilometer van elkaar zijn uitgevoerd waarbij hetzelfde type tumor wordt ontdekt. Hoe groot is die kans?'

4. De reactie van officiële instanties

4.1. De reactie van het ICNIRP
De ICNIRP deed zowel de Ramazzini als de NTP resultaten van de hand als "kwalitatief onvoldoende". Er was aldus geen reden om de blootstellingrichtlijnen te herzien. Als reactie daarop lieten de onderzoekers van het National Toxicology Programme hun resultaten kritisch nakijken door een groep van vijftien externe wetenschappers, Die bevestigden de juistheid van het onderzoek en de NTP conclusies. Desondanks veranderde ICNIRP niet van standpunt.

4.2. Wat zegt de WHO anno 2020 over (epidemiologisch) kankeronderzoek?
Veel epidemiologische studies hebben mogelijke verbanden tussen blootstelling aan RF en een te hoog risico op kanker onderzocht. Vanwege verschillen in de opzet en uitvoering van deze onderzoeken zijn hun resultaten echter moeilijk te interpreteren. Een aantal nationale en internationale groepen hebben geconcludeerd dat er geen duidelijk bewijs is voor een verband tussen blootstelling aan RF en een te hoog risico op kanker. De WHO heeft ook geconcludeerd dat er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat blootstelling aan RF de levensduur van mensen verkort, of dat RF een inductor of promotor van kanker is. Er zijn echter verdere studies nodig.
Bron: https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs226/en/