Het 5G Netwerk

De Europese Commissie lanceerde in september 2016 het actieplan " 5G for Europe " . De ambities zijn groots. Tegen 2025 moeten alle openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, gemeentehuizen en treinstations een snelheid van één gigabyte per seconde bieden. Europese huishoudens moeten het stellen met 'slechts' 100MB per seconde. Momenteel is de snelste 4G verbinding 20-50 MB per seconde. De investeringen bedragen zo'n vijfhonderd miljard euro over de komende tien jaar.

Het Internet der dingen

De uitbreiding naar 5G is volgens zeggen nodig omdat er steeds meer apparaten op het internet worden aangesloten. Daarom wordt 5G ook wel het "Internet der dingen" genoemd. Als toepassingsgebied voor 5G valt te denken aan de 'slimme stad'(met slimme straatverlichting, verkeerslichten en bewakingscamera's), aan zelfrijdende landbouwvoertuigen, besturing van drones etc. (*1).

Om meer capaciteit en een snellere verbinding te realiseren is een hogere frequentie nodig. Maar hoe hoger de frequentie hoe minder ver het bereik van de antenne is. Voor een hoge dekkingsgraad zullen dan ook veel meer antennes moeten komen, zoals op bushokjes en lantaarnpalen. (*1) In de USA is begonnen met de bouw van 800.000 'kleine' antennes (*3).

Gemeenten zijn volgens een decreet van de EECC (European Electronic Communications Code) wettelijk verplicht mee te werken aan plaatsingsverzoeken van de 5G-antennes.

Een experiment met de gezondheid van miljoenen mensen?

De 5G frequenties lopen van 2-26 GHz. In Nederland wordt (voorlopig) het C-band spectrum gebruikt, dat ligt rond 3.5GHz. Op dit moment wordt voor 5G het bereik van het bestaande 3-4G netwerk gebruikt. Maar de volgende stap is de plaatsing van nieuwe antennes die met 3,5GHz werken. Ter vergelijking: Een magnetron werkt op een frequentie 2,5 GHz. De nieuwe antennes zijn zonder meer vergelijkbaar met een open magnetron!

Volgens dr. Joel Moskowitz, hoogleraar volksgezondheid aan de University van Berkely California, kunnen de microgolven van 5G een zeer reëel gevaar vormen. Aan de aan Daily Mail vertelt hij:
"De inzet van 5G, oftewel cellulaire technologie van de vijfde generatie, vormt een enorm experiment voor de gezondheid van alle soorten". Microgolven worden voornamelijk door de huid opgenomen, en aangezien de huid haarvaten en zenuwuiteinden bevat, kunnen de bio-effecten (moleculaire mechanismen ) worden overgedragen aan het zenuwstelsel. Daarnaast kan het de ogen, de testikels, de huid, het perifere zenuwstelsel en de zweetklieren aantasten. Ook kan het bij sommige ziekteverwekkers tot resistent tegen antibiotica leiden. (*2)

Dr. Moskowitz staat hierin niet alleen. Ook de leden van het "International Society of Doctors for the Environment" - actief in 27 landen met meer dan 200 artsen en wetenschappers - vragen allemaal op om de uitrol van 5G stop te zetten vanwege nadelige effecten op de gezondheid (*3).

Wereldwijd zijn er veel protesten tegen 5G. Op diverse plaatsen is de uitrol al stopgezet.

Bedenkelijke Limieten

Zwitserland was een van de eerste Europese landen waar 5G op grote schaal werd uitgerold. In 2020 is deze implementatie echter stilgezet vanwege bedenkingen over de gezondheidsaspecten. Het federale milieuagentschap Bundesamt für Umwelt (Bafu) wil eerst zelf onderzoek doen naar de impact van de 5G-straling. De norm voor toelaatbare blootstelling ligt in Zwitserland actueel op 4-6V-m, dat is een factor 10 onder die van Nederland 61V/m (*4)

Nederland hanteert samen met een aantal andere EU landen de hoogste blootstellingsnorm ter wereld. Diverse landen zitten 10 tot 100 keer lager. Lees meer over internationale normen.

Is 5G minder schadelijk ?

Onderzoekers gelieerd aan de Telecom industrie hanteren twee argumenten om aan te tonen dat 5G niet ‘erger’ is dan 3G. Ten eerste : In het 5G netwerk is straling meer direct gericht op de gebruiker, dat zou betekenen dat er minder straling is richting voor niet-gebruikers. Dus de algehele niveau van blootstelling worden niet significant verhoogd door 5G. Ten tweede : Straling met een hogere frequentie dringt minder diep in het weefsel door.

Beide argumenten worden door andere wetenschappers bestreden. Bijvoorbeeld Prof. Dr. Nils Kuster toonde aan dat 5G sterke huidverwarming kan veroorzaken en zegt dat 5G kan leiden tot onaanvaardbare temperatuurstijgingen, wat leidt tot blijvende weefselschade! Lees meer hierover bij het warmte paradigma

6G komt eraan
Op 23 april 2020 heeft de FCC (Federal Communication Commission) de uitrol van 6G goedgekeurd. De CHD - een organisatie die opkomt voor de gezondheid van kinderen - heeft hiertegen een rechtzaak aangespannen. (*5)

Nederlanse artikelen en uitzendingen over 5G

De Groene Amsterdammer
De Groene Amsterdammer deed onderzoek naar 5G. Artikel: " Bellen schaadt cellen"
Link: https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

Publicaties over 5G op Human.nl
Aflevering 1 : 5G: Vloek of Zegen, (17 april 2019. Lisanne Swart)
Aflevering 2 : 5G: Vloek of Zegen, (2 mei 2019, Lisanne Swart)
Link : https://www.human.nl/lees/2019/5g-dossier-artikel1.html (en artikel2)

Noten:

*1) Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/5G
*2) Joel Moskowitz : https://www.dailymail.co.uk/health/article-5784487/The-roll-5G-wireless-service-massive-health-experiment-public-health-expert-warns-a.html
*3) International Society of Doctors https: // www.isde.org/
4*) Bron https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/bericht-arbeitsgruppe-mobilfunk-und-strahlung.html#942258189
4*) Zwitserland zet uitrol 5G voorlopig stop, Computable, Frederic Petitjean, 14 febr. 2020.
5*) : childrenshealthdefense.org/news/the-fcc-just-approved-6-ghz-frequency-band-for-wi-fi-and-why-you-shouldnt-use-it/ - 24-4-2020 By Dafna Tachover, CHD's Director of 5G & Wireless Harms